Bazę tegorocznych zawodów stanowić będzie sala gimnastyczna

Zespółu Szkół im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku
ul. Nowa 5

Wyniki

Harmonogram:

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

ZGODA RODZICÓW- dla niepełnoletnich

MAPA DOJAZDU

Kontakt: Michał Koszela 609 076 952, mail: michal@pomagamoli.pl