Related Posts

Życie z mukowiscydozą

CZD w Warszawie

Tym Razem Olce towarzyszył starszy brat 🙂

Życie z mukowiscydozą

Pierwsze testy THE Vest

Kamizelka oscylacyjna THE Vest to w życiu małego mukolinka podstawowy sprzęt rehabilitacyjny. Dlatego bardzo szybko w warunkach klinicznych zaczęliśmy ją testować.